Privacyverklaring

HechtVerbonden         

PRIVACYVERKLARING

Verwerking van persoonsgegevens

HechtVerbonden kan jullie persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten en/of het contactformulier hebt ingevuld op de website van HechtVerbonden.

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Email-adres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Naast deze gegevens wordt tijdens het intakegesprek ook gevraagd om (een aantal) medische gegevens; dit is nodig om jullie zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Alleen de gegevens die jullie zelf verstrekken, worden verwerkt. Buiten jullie om zullen geen medische gegevens worden verzameld en verwerkt. Let er wel op dat alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, aanwezig in het medisch dossier van de huisarts, onder jullie eigen verantwoordelijkheid vallen.

Op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

HechtVerbonden verwerkt jullie gegevens alleen nadat om jullie expliciete toestemming is gevraagd of nadat jullie deze gegevens zelf hebben verstrekt. Toestemming wordt gevraagd in de begeleidingsovereenkomst. Toestemming voor het gebruik van cookies wordt gevraagd in een cookiebanner op het moment dat je de website van HechtVerbonden bezoekt. Pas nadat jullie toestemming hebben gegeven voor de verwerking van jullie gegevens worden deze opgeslagen, verwerkt en eventueel, indien nodig, gedeeld met derden.

HechtVerbonden gebruikt de persoonsgegevens om

 • Telefonisch contact te zoeken
 • Informatie te sturen per mail of per post
 • Uitnodiging op verzoek te verzenden
 • Te informeren over een wijziging of annulering van een dienst
 • Betalingsverkeer af te handelen
 • Vanwege wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte of gestelde eisen aan facturen en bewaartermijnen.

Coachingstraject

Voorafgaand aan een coachingstraject wordt een intakevragenlijst doorgenomen, waarin jullie persoonsgegevens worden genoteerd. Aan het begin van een coachingstraject wordt een begeleidingsovereenkomst opgesteld, waarmee je toestemming geeft tot het verwerken van jullie gegevens. Voorts wordt tijdens een coachingstraject van elke sessie een gespreksverslag gemaakt. Deze verslagen worden op papier gemaakt en zorgvuldig bewaard. Deze gegevens zijn nodig om jullie goed te kunnen begeleiden.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard

HechtVerbonden bewaart jullie persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, of niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen. In beginsel worden jullie persoonlijke gegevens minimaal 7 jaar bewaard; deze gegevens zijn nodig om te voldoen aan de wettelijke administratieplicht. Gespreksverslagen daarentegen worden maximaal 2 jaar bewaard. Als je echter na een kennismakingsgesprek hebt besloten om geen gebruik te maken van de dienstverlening van HechtVerbonden, dan zullen jullie gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd.

Het delen van persoonsgegevens met derden

HechtVerbonden verstrekt uitsluitend persoonsgegevens als dat nodig is, bijvoorbeeld bij doorverwijzing of een vervolgtraject bij een andere hulpverlener. In zo’n geval zullen jullie zelf uitdrukkelijk toestemming moeten geven om de persoonsgegevens te verstrekken. Een ander geval van het verstrekken van persoonsgegevens is wanneer HechtVerbonden hiertoe wettelijk verplicht wordt.

Google Analytics

HechtVerbonden maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van HechtVerbonden bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Zie privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website van HechtVerbonden te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. HechtVerbonden heeft daar geen invloed op. HechtVerbonden heeft Google geen toestemming gegeven om via de website verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot aanpassen, inzien of laten verwijderen zal over het algemeen in een persoonlijk gesprek plaatsvinden. HechtVerbonden zal zo snel mogelijk reageren op je verzoek. Helaas is het verwijderen van alle gegevens niet altijd mogelijk vanwege wettelijke verplichtingen.

Beveiligen

HechtVerbonden neemt de bescherming van jullie gegevens serieus. Bij misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zullen er passende maatregelen worden genomen om dit tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, of je wenst meer informatie over de beveiliging van de verzamelde gegevens van HechtVerbonden, neem dan contact op via info@hechtverbonden.nl of www.hechtverbonden.nl.